----------------------------------------------- 
Vår andra restaurang zegel
zegels hemsida!
Vi frågor ring 0730835303 alt. 0480-497683.

Nu stänger vi för den här sommaren!
Tack personal & gäster!

Ring för info. 0733540333.

Torbjörn & Kerstin med personal. 

Grill Brygghuset
Kalmars Gästhamn